Play, Słuchaj, Rekord, Rate, Upload!

13 październik 2009

Jakiś czas wprowadzamy funkcji pozwala słuchać wybranych nagrań z niektórych utworów ("Słuchaj najpierw"). Funkcja ta okazała się bardzo popularne, więc zdecydowaliśmy rozszerzyć go, aby każdy użytkownik, aby przesłać nagranie: audio lub wideo.

Aby dodać film po prostu przesłać go do jednego z głównych serwisów wymiany wideo (YouTube, Vimeo, itp.), a następnie kliknij przycisk "Dodaj nagrywania" na stronie muzyki i skopiować link w

Aby dodać audio, przesyłanie plików MP3 lub Ogg Vorbis do publicznej dostępnym miejscu w Internecie (jeśli jest na wolnej licencji można użyć Archive.org lub Wikimedia Commons), a następnie skopiować bezpośredni link jak wyżej.

Other news