From Cagliari, Włochy flag

Stefano Cui (b. 1980)

Professional information

About me

Urodził się w 1980 roku w Monza, gdzie w wieku 6 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie prywatnie. Następnie przeniósł się do Cagliari, w 1991 roku zapisał się w Konserwatorium g. p. da Palestrina, w tym samym mieście, biorąc na naukę gry na fortepianie, kompozycję i dyrygenturę, ukończył i później tytuł magistra. Uczęszczał do różnych seminariach i kursach mistrzowskich.